Your
Benefit

...vaše odměna ve formě kvalitně
připravené výuky angličtiny

prezenčně i online
Iveta Gebauerová Iveta Gebauerová

Výuka anglického jazyka pro mě není pouze prací, ale především koníčkem a radostí. Mou snahou je klienty motivovat, probudit v nich přirozený zájem o jazyk a pomoci jim dosáhnout vytyčených cílů.

Učím tak, aby Vás hodiny bavily a byly pro Vás skutečným benefitem.

Vaše benefity

zacílení
a systematičnost

Chceme-li se dobrat k nějakému cíli, je potřeba mít k tomu předem vypracovaný plán. Systematičnost ve výuce anglického jazyka je proto mojí prioritou a tedy i nosným pilířem hodin. Předem připravená výuka s jasným dílčím cílem, recyklace probrané látky či práce s chybou, pomohou učinit studentům rychlé pokroky na jejich cestě k úspěchu.

aktivní zapojení
studenta

vede k rychlým pokrokům, udržení motivace a sebevědomí při mluveném projevu

hodiny připravené
na míru

respektuje výukový styl, potřeby a specifické cíle klienta

komunikační
přístup

Hlavním cílem většiny klientů je vylepšení svého mluveného projevu, a proto jsou hodiny koncipované tak, aby byl student co nejvíce aktivně zapojen do komunikace. Většina studentů je překvapena, jak rychle ztrácí zábrany a jak snadno nyní komunikují. Při výuce používám výhradně anglický jazyk pro maximalizaci naplnění tohoto cíle.

využití mobilní
aplikace

umožní procvičit si a upevnit probranou látku či se vrátit k poslechu

propracovaná
metodika

zasazení do aktuálních tematických kontextů, vizualizace a dynamičnost hodiny

online
výuka

Online výuka respektuje potřeby moderní doby. Největším benefitem je možnost realizace výuky odkudkoliv a klient proto nepřichází o svůj čas, poznatky ani motivaci. Díky použití moderní učebnice vhodné právě pro online výuku probíhá lekce beze změn v prostředí Microsoft Teams - podobně jako pracovní meeting. Každý klient dopředu vidí naplánovanou schůzku a může se tedy jednoduše připojit přes internetový odkaz.

English
Exposure

metoda obklopení se angličtinou i mimo výuku při minimální časové dotaci

nejmodernější
britské učebnice

vhodné pro online prostředí, připravená slovní zásoba, aktuální témata

Zkušební lekce zdarma

Chcete se na cokoliv zeptat? Neváhejte a napište mi, budu se těšit.

PPL Weber Nekton Disney Generali Sky-Walker Richter Frenzel CK2 Polyglot