Your
Benefit

...vaše odměna ve formě kvalitně
připravené výuky angličtiny

Iveta Gebauerová Iveta Gebauerová

Výuka anglického jazyka pro mě není jen prací, ale především koníčkem a radostí. Mým cílem je klienty nejen učit, ale především motivovat a probudit v nich přirozený zájem o jazyk. Učím tak, aby Vás hodiny bavily a byly skutečným benefitem.

Vaše benefity

analýza potřeb, stanovení cílů,
nastartování zájmu

Na počátku výuky je důležité si ujasnit jazykové potřeby a stanovit si cíle. Mou snahou je pomoci realizovat jednotlivé kroky, díky kterým se k daným cílům klient přiblíží. Průběžným hodnocením, reflexí a testováním poskytnu studentovi zpětnou vazbu.

aktivní zapojení
studenta

aktivní zapojení
studenta

hodiny připravené
na míru

hodiny připravené
na míru

komunikační přístup – důraz
na mluvení, výslovnost, porozumění

Při výuce jazyka rozlišuji jednotlivé jazykové dovednosti, ve kterých se student zdokonaluje. Jedná se o mluvení, poslech, čtení a psaní. Každá složka tvoří nedílnou součást komunikace a neměla by být proto při výuce opomenuta. Nicméně při hodinách kladu největší důraz na mluvení a poslech, neboť právě zbavení se strachu z mluvení společně s porozuměním druhému je předpokladem kvalitní komunikace. Jako nedílnou součást výuky považuji také pohotovou tvorbu otázek, bez níž se rozhovor mezi dvěma osobami neobejde.

využití mobilní
aplikace

využití mobilní
aplikace

cambridgeská
metodika

tematické kontexty, dynamičnost, vizualizace

language exposure – podnětné
prostředí pro výuku

Language exposure, nebo-li vystavení se jazyku i mimo výukové lekce. Od svých klientů často slyším, že nemají čas se vzdělávat či dělat úkoly. Vzhledem k tomu, že mám sama rodinu a s ní související povinnosti, vím, jak je občas těžké najít volný čas. Za cíl si tedy kladu, pomoci najít klientům krátké chvilky, při nichž mohou anglický jazyk do sebe (i třeba nesoustředěně a podvědomě) nasávat např. formou poslechu, či aktivně například pomocí mobilních aplikací, článků na webu či čtením zjednodušené literatury.

práce s chybou
jako součástí

práce s chybou
jako součástí

výuka dle kvalitních
britských učebnic

výuka dle kvalitních
britských učebnic

Zkušební lekce zdarma

Chcete se na cokoliv zeptat? Neváhejte a napište mi, budu se těšit.

PPL Weber Nekton Disney Generali Sky-Walker Richter Frenzel CK2 Polyglot